Lehoty pri prepise vlastníkov pozemku

Čím ďalej tým viacej ľudí si kupuje pozemky, aby na nich založili svoju záhradu, gazdovstvo, rodový statok. Po známosti alebo na základe inzercie sa dajú kúpiť vhodné pozemky. Viete, ako dlho trvá uzatvoriť zmluvu a prepísať pozemok na katastri?

Každý má inú predstavu, čo všetko chce na novom pozemku robiť. Pre niekoho je snom malá záhradka, niekto uvažuje o desiatkach hektárov. Niekto túži po pozemku na samote, ďaleko od ľudí, niekto radšej uvažuje o záhrade na dedine, hoci aj so starým domom. Sú ľudia, ktorí uvažujú o kompletnom presťahovaní sa, riešia spolu s pozemkom aj bývanie, iným stačí pôda na pestovanie a do záhrady chcú len dochádzať. Všetci ale majú jedno spoločné.

Zmena vlastníka nehnuteľnosti, kam patrí aj pozemok, záhrada, sad, pole, lúka, les, sa musí udiať písomnou formou a musí byť zaregistrovaná v príslušnej evidencii. Tú v súčasnosti vedie Okresný úrad, katastrálny odbor. Ľudovo „Kataster“. A zmenu vlastníka nezapíše automaticky, musí prebehnúť úradné konanie s názvom „povolenie vkladu“. Pri ňom sa skúmajú aj náležitosti zmluvy a pri faktickej alebo formálnej chybe kataster zápis nepovolí.

Navrhovateľ vkladu má potom lehotu na odstránenie nedostatkov, ak to nestihne, musí podať nový návrh a zaplatiť znova poplatok. Z toho vyplýva, že kto s takýmito vecami nemá skúsenosti, celkom si zahráva s časom a svojimi peniazmi. Preto je dobré, v prípade že sa návrhmi na vklad a zmluvami o prevode nehnuteľností nezaoberáte, obrátiť sa na profíkov. Nemusí to byť ani drahé.

Kto môže spísať zmluvu o predaji pozemku

Zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim môže spísať prakticky ktokoľvek. Dôležité je, aby písomná zmluva o predaji pozemku mala všetky náležitosti. A pri súčasnom tempe zmien zákonov… sa ľahko môže stať, že kataster odmietne zapísať vklad pre chyby alebo chýbajúce údaje v zmluve. A to stojí kopu času a kopu peňazí na poplatkoch.

Právnici majú s takýmito zmluvami predsa len lepšiu skúsenosť, vyznajú sa v právničine (právnických formuláciách) a pripravia zmluvu podľa vašich podkladov (údaje o predávajúcom, kupujúcom aj označenie pozemkov, stavieb atď). Samozrejme že za túto službu si vypýtajú nejaké peniaze. Ak však robíte prevod pozemku prvý raz v živote, je to jednoduchšia cesta. Právnika môžete tiež požiadať, aby vaším menom podal na kataster návrh na vklad. A vy zaplatíte poplatok („kolok“).

Podpis predávajúceho musí byť úradne overený

Tiež môžete požiadať notára, aby vám pripravil a realizoval prevod nehnuteľnosti. Ten nespíše zmluvu, ale Zápisnicu. V nej uvedie označenie nehnuteľnosti, predávajúceho aj kupujúceho a samozrejme cenu. Notár tiež môže za vás požiadať kataster o povolenie vkladu. Musíte zaplatiť notárovi za túto službu a tiež poplatok úradu. Notár ručí za obsahovú a vecnú správnosť zápisnice podľa podkladov, ktoré ste mu poskytli.

Koľko stojí zápis zmeny majiteľa na katastri

Hoci platíme dane ako zamestnanci (zo mzdy) aj ako občania (Daň z pridanej hodnoty takmer pri každom nákupe) aj ako motoristi (spotrebná daň z palív a mazív aj DPH pri každom tankovaní auta), štátne úrady si za každý úradný výkon vypýtajú ešte zvláštny poplatok. Kedysi sa na originály dokladov lepili tzv. kolky, dnes sa všetky poplatky riešia elektronicky.

Keď si zmluvu spisujete sami alebo požiadate právnika a papierovú zmluvu nesiete alebo posielate poštou na kataster, zaplatíte (v roku 2016) správny poplatok 66 eur.

Keď kúpu pozemkov realizujete cez Notársku zápisnicu a požiadate notára, aby za vás podal návrh na vklad elektronicky, správny poplatok je 18 eur.

Ako dlho trvá katastru zapísať nové vlastníka nehnuteľnosti

To zaujíma asi každého nového majiteľa. Kedy bude kúpený pozemok jeho, kedy môže v záhrade začať robiť čistenie náletov a ďalšie úpravy. Keď katastru doručíte papierovú zmluvu a návrh na vklad, má na to lehotu 30 kalendárnych dní.

Keď za vás katastru doručuje zmluvu (zápisnicu o prevode) a návrh na vklad notár elektronickou formou, kataster má lehotu 20 kalendárnych dní.

Kedy dostanete list vlastníctva

Keď si ho vyžiadate. Po uplynutí zákonnej lehoty vám kataster pošle poštou Rozhodnutie o povolení vkladu. Teda že vás zapísal do katastra ako právoplatného vlastníka nehnuteľnosti. Na poštu listy nemusia nosiť každý deň. Pošta tiež nedoručuje najrýchlejšie, takže to, že už je nová záhrada vaša, sa najrýchlejšie dozviete na www stránke katastra.

Ako je to s peniazmi

Cenu za pozemok si dohodnete s predávajúcim. Spôsob a termín úhrady je tiež na vašej dohode. Je prirodzené, že každý sa chce vyhnúť problémom a prípadným podvodníkom a chce sa nejako istiť. Zaplatiť za pozemok a potom sa roky súdiť, aby ste ho mohli užívať, to už sa na Slovensku stalo a nie raz. Aj predávajúci by mohli hovoriť o tom, ako na katastri boli zapísaní noví vlastníci, ale oni peniaze nedostali a tiež sa môžu súdiť…

Preto banky, advokáti aj notári ponúkajú úschovu peňazí. Samozrejme za poplatok, zväčša sa odvíjajúci z výšky deponovanej sumy. V princípe ide o to, že pri podpise zmluvy zaplatí kupujúci peniaze do úschovy (v hotovosti alebo na účet) a po jeho zapísaní katastrom ako majiteľa nehnuteľnosti budú peniaze z úschovy vyplatené predávajúcemu. Ak by v dohodnutej lehote nedošlo k podpisu zmluvy alebo jej schváleniu katastrom, peniaze sa z úschovy vrátia kupujúcemu. Nikto o nič nepríde, podvodníci nemajú šancu. Iba ak…

Iba ak by sa o tejto transakcii dozvedel exekútor. V prípade bankového depozitu alebo advokátskej úschovy môže exekútor na tieto peniaze siahnuť. Môže sa jednať o exekúciu voči banke, predávajúcemu, kupujúcemu alebo advokátovi.

Len u notára na jeho osobitnom účte tieto peniaze nepodliehajú prípadnej exekúcii.

Ďalšie povinnosti po kúpe pozemku

A nájdete vhodný pozemok, dohodnete sa s predávajúcim na cene a podmienkach predaja, úspešne absolvujete podpis zmluvy u advokáta alebo zápisnice u notára a kataster povolí vklad aj platba za pozemok prebehne bez problémov, čaká vás minimálne ešte jedna povinnosť.

Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti obecnému úradu, v ktorého katastri leží záhrada, ktorú ste kúpili. Podať priznanie a zaplatiť daň je povinný majiteľ, ktorý bol majiteľom k 1.1. bežného roka. Lehota na podanie priznania je do 31.1. bežného roka, na zaplatenie 30 dní od doručenia výzvy. Daň z nehnuteľnosti sa teda platí dopredu. Ak kupujete pozemok či inú nehnuteľnosť po 1. februári, zaplatil už daň predchádzajúci majiteľ a vám táto povinnosť vzniká až budúci rok. Dôležité je na to v januári nezabudnúť!

Ak kupujete nie len záhradu ale aj dom, zrejme bude treba platiť aj za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. A ak si zaobstaráte psa, do konca roka musíte psa tiež nahlásiť obecnému úradu (podať daňové priznanie) a zaplatiť daň za psa.

Ak je zavedená elektrina, treba požiadať dodávateľa elektrickej energie o zmenu odberateľa. Podobne pri plyne a vode.

Keď dodržíte všetky zákonom predpísané povinnosti voči úradom, potom už si môžete nerušene užívať svoj nový pozemok a premeniť ho na svoj súkromný raj na zemi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.